Přihlášení

Ochranné povlaky

 

Většina kovových a nekovových materiálů je vystavována během životnosti stále většímu namáhání mechanickému, tepelnému, chemickému a fyzikálnímu s následkem jejich předčasného znehodnocení.

Správně zvoleným povlakem či výstelkou a jejím správným bezchybným provedením ušetříte v budoucnu mnoho starostí a zbytečných výdajů. Rovněž včasnou a pravidelnou kontrolou stavu zařízení se staršími díly, u kterých neznáte tloušťku a opotřebení ochranného povlaku předcházíte nečekaným a vysokým výdajům při odstraňování poruch způsobených nesprávnou nebo nedostatečnou funkcí ochranných povlaků.

Vyhněte se případným nečekaným nákladům z důvodu nečekaných odstávek zařízení z důvodu špatně navrženého typu ochranného povlaku a špatně navržené tloušťky ochranného povlaku na různých materiálech.

Pro tyto případy je tady naše společnost KONTROL SERVIS, která se zabývá ochrannými povlaky a výstelkami aplikovanými na různé materiály z důvodu získání, zvýšení ochrany nebo zlepšení vlastností povrchu.

Nabízíme technickou pomoc při provádění výběru, posouzení, nakupování ochranných povlaků, posouzení stavu ochranného povlaku za určité období provozu, dozor při dodržení podmínek pro aplikaci ochranného povlaku a kontrolu kvality a vlastností, které očekáváte.

V době vámi plánovaných odstávek je ideální doba na posouzení stavu a úbytku tloušťky ochranného povlaku za určité období provozu a navržení případných oprav dle zjištěného stavu.

Špatně navržený typ ochranného povlaku a špatná příprava povrchu před aplikací ochranného povlaku  nebo nekvalitně aplikovaný povlak může mít za následek poškození zaří zení

Použití ochranných povlaků v průmyslu

Energetika

- oběžná kola čerpadel, lopatky turbín atd - dobře zvolený a správně provedený keramický povlak použitý v prostředí trvalého ponoření a proudících kapalin prodlouží životnost zařízení. Keramické povlaky mohou být odolné proti otěru, abrazi, kavitaci, korozi, odolává vysokým teplotám atd.

   lopatky turbín    oběžné kolo čerpadla

Chemický a farmaceutický

skladovací zásobníky a přepravní kontejnery, sila, reaktorové nádrže atd. – zařízení jsou vyráběna z různorodě odolných materiálů a dle požadavků zákazníka je možno jejich vnitřní prostor opatřit ochranným povlakem zvýšeně chemicky odolným, odolným vůči otěru a mechanickému poškození, odolné proti vysokým teplotám, proti oxidaci, vystélkou z otěruvzdorných materiálů, korozivzdorných ocelí, plastovými výstelkami atd. Podle použitého produktu ve vnitřních částech zařízení a prostředí, ve kterém budou zařízení využívána je nutné dobře zvolit typ ochranného povlaku jak na vnitřních, tak na vnějších plochách zařízení.

 • Míchadla– pro tato zařízení se většinou používají na materiálech keramické povlaky, které jsou vhodné pro použití prostředí trvalého ponoru. Ale mohou se použít podle prostředí, ve kterém budou pracovat i jiné materiály nebo ochranné povlaky pro co nejdelší životnost zařízení.

reaktorová nádrž   reaktorová nádrž    

Potravinářský průmysl

 • Násypky, skluzy, dopravní a lisové šneky – jen kvalitní správně provedený teflonový povlak, který je zdravotně nezávadný a splňuje podmínky pro styk s potravinami, je odolný proti vysokým teplotám, zamezuje přilnavosti výrobků na povrchu pracovních ploch vám zajistí správnou funkcí a životnost zařízení.

     lisovací šnek   nasýpky

Údržba silnic a komunikací

 • Pluhy (zadní a přední radlice), násypky pro posypové materiály – správnou volbou kvalitně provedeného abrazi a silně korozivnímu prostředí odolného a povlaku prodlužíte životnost zařízení.

   pluh s oboustranným výhozem     pluh s jenostranným výhozem

Lakovny

 • Závěsy, háky – fluoroplastové povlaky díky svým specifickým vlastnostem umožňují snížit frekvenci a dobu potřebnou pro čištění, spotřebu vody, čistící tlak a způsobuje tak snížení celkových nákladů.

lisovací šnek

Vodárenský průmysl

 • Vodní přivaděče, tlačné šachty, úpravny vody, vodojemy – toto vše jsou prostředí se zvýšenými nároky na kvalitní povlak odolávající nejen trvalému ponoru ale i např. s požadavky na odolnost proti otěru, požadavek na styk s pitnou vodou, vysokou kluznost, nelepivost povrchu, izolační vlastnosti nebo naopak vodivost povrchu, vysoká chemická odolnost, odolnost proti vysokým teplotám, zdravotní nezávadnost a samozřejmě odolnost proti korozi a estetický vzhled. Používané ochranné povlaky s výše uvedenými vlastnostmi patří například fluoropolymery.

Osobní a firemní autopark

 • Kontrola tloušťky povlaku před koupi staršího vozidla vás upozorní na v minulosti prováděné opravu laku i karosérie
 • Kontrola a dozor při aplikaci povlaku (přívěsy, návěsy, nákladové plochy, osobní a užitková vozidla) - nezávisle na typu a konstrukci je možno aplikací ochranného povlaku nejen zlepšit mechanickou odolnost povrchu, ale je možno aplikací povlaku využít jako jednoduchý způsob renovace i vnějších částí a nadále je chránit před negativními vlivy. Kontakt s nákladem, který způsobuje korozi, mechanická poškození, převážení tvrdých a těžkých břemen a manipulace s nimi - to vše způsobuje poškození. Kvalitní aplikací ochranných nátěrů prodloužíte životnost.

           

Protipožární nátěrové systémy na ocel a beton

 • Protipožární nátěrové systémy – kvalitně aplikovaný vypěňovací nátěr je určen k ochraně ocelových a betonových konstrukcí před působením požáru na dobu od 15 až do180 minut.

Ochranné povlaky zvyšující tvrdost povrchu

Tvrdé chromování

Tvrdé neboli průmyslové chromování se používá na plochách, kde je potřeba především vysoké tvrdosti a otěruvzdornosti.

Výhody: vysoká tvrdost, vysoká otěruvzdornost, dobrá korozní odolnost, nízký koeficient tření

Použití:

 • Stavební průmysl– kalotová ložiska - tato ložiska jsou velmi vhodná pro využití u ocelových konstrukcí a ve výstavbě průmyslových zařízení. Nízký koeficient tření a tvrdost povlaku umožňuje dosáhnout enormních úspor při dimenzování pilířů a opěr.
 • Strojírenský průmysl: tyče a trubky hydraulických válců, motorové hřídele, razidla, ložiska železničních kol, atd.
 • Díly pro letecký, textilní, a papírenský průmysl, formy pro gumárenský a plastikářský průmysl, a mnoho dalších aplikací

Chemické niklování

Nanesená vrstva má vysokou korozní odolnost díky své nízké pórovitosti a může být následně tepelně vytvrzena až na 1000 HV, vysokou otěruvzdornost, vrozenou kluznost povrchu, pololesklý až lesklý vzhled, dobrou smáčivost olejem, není toxická.

Použití:

Je používán v mnoha různých aplikacích a především tam, kde je potřeba vysoké tvrdosti a korozní odolnosti.

Povlaky podle typu

Ochranné povlaky a vrstvy je možno podle jejich chemické povahy rozdělit do tří skupin 

Nekovové neorganické

Nekovové neorganické povlaky a vrstvy chrání základní materiál především svou nepropustností pro korozní činidla, svou vyšší odolností proti korozi nebo pasivací povrchu chráněných kovů.

Rozdělení nekovových neorganických povlaků:

 • Konverzní vrstvy- fosfátování, chromátování, brynýrování, anodická oxidace dekorativní a tvrdá
 • Keramické povlaky- nekovové anorganické povlaky vytvářející celistvé natavené vrstvy na podkladovém kovu (bariérový efekt). Keramické povlaky zaručují protikorozní ochrany v prostředí organických, anorganických kyselin, vody, horké páry kondenzátů, minerálních vod, alkalických roztoků, kondenzátů H2SO4, plynných halogenů.
 • Anorganické nátěrové hmoty- nátěrové hmoty jejichž základem je anorganická látka.
  • Povlaky z vodního skla
  • Povlak na bázi kyseliny křemičité
  • Povlaky z portlandských cementů
 • Vyzdívky a obkladytvoří zvláštní skupinu metod ochrany materiálů. Základní kov se opatřuje obkladem nebo ř vyzdívkou z dlaždic nebo cihel zhotovených z kameniny, porcelánu, skla nebo kyselinovzdorného betonu. Spojení se provádí pomocí anorganických nebo pryskyřičných tmelů. Určeny jsou pro těžké korozní podmínky, zejména tam, kde dochází k abrazivnímu nebo tepelnému vlivu prostředí.

Kovové Povlaky 

Kovové povlaky se používají ke zlepšení vlastností konstrukčních materiálů např. korozní odolnosti, vzhledu, odolnosti proti mechanické erozi, elektrické vodivosti atd.

Rozdělení kovových povlaků:

Galvanické povlaky:

Vyloučení kovového povlaku na konstrukčním materiálu (uhlíková ocel, měď, mosaz, plasty, lamináty).

Typy galvanických povlaků:

 • ochranné(ochrana proti korozi) - nejčastěji jsou to povlaky zinku a kadmia, niklu, dvousložkové povlaky měď-nikl, v některých případech i povlaky stříbra, zlata, platiny
 • dekorativní(ochrana - vzhled) – u ocelí a neželezných kovů lze použít vedle jednosložkových povlaků (nikl, chrom) i povlaky vícesložkové (měď-nikl-chrom, nikl-chrom, například u automobilů)
 • speciální(funkční vlastnosti) - například k ochraně proti opotřebení (tvrdý chrom), k získání zvláštních magnetických vlastností (povlak čistého železa) aj.

Žárové pokovení v roztavených kovech

 • žárové zinkování – dobrá odolnost proti korozi.
 • žárové cínování – je zaměřeno především na pokovení plechů (tzv. bílý plech) a zařízení v potravinářském průmyslu - lesklý povrch odolávající korozi, zdravotně nezávadný povlak.
 • žárové poolovění – poolověné plechy se používají ke zhotovení nádrží a pro zařízení chemického průmyslu, vzhledem k dobré odolnosti olova proti sloučeninám síry - povlaky odolné i v silně agresivní atmosféře, nevhodné pro potravinářský průmysl
 • žárové hliníkování – korozně odolné a žáruvzdorné povlaky.
 • žárové pokovení slitinou ZnAl – povlaky s obsahem 5 -50% Al. Korozní odolnost Zn50Al až 2,5x vyšší než v povlaku zinkovém

[insert obraz]

Žárově stříkané kovové povlaky

U stříkaných povlaků může být tloušťka povlaku od tenkovrstvých až po silnovrstvé. Používají se povlaky zinku, hliníku, stříbra, mědi, bronzu, povlaky na bázi Mo, slitinové bronzi nebo kompozice, …

Použití:

 • k ochraně proti korozi a vysokým teplotám – povlaky na bázi ušlechtilých kovů, inertních keramik nebo plastů mohou být použity jako ochrana základního materiálu proti korozi v různých prostředích - rozváděcí a oběžné lopatky plynových turbín, pecní systémy, komponenty komor spalovacích a proudových motorů,
 • k renovaci strojních součástí - renovace opotřebených součástí (kluzná ložiska, čepy válců, plunžry, pístnice
 • při opravách vadných nebo porézních odlitků, specielní výrobu forem ap.

Organické

Nejrozšířenější způsob povrchové ochrany (80 až 90% všech povlaků). Základ organického povlaku = nátěrová hmota.

Vlastnosti povrchu: vysoká ochranná účinnost, snadnost provedení, specifické vlastnosti (vodivé, fungicidní), ochranné vlastnosti (podle druhu nátěrového systému nebo podle technologie provedení)

Důležitá je úprava povrchu před nátěrem. Od úpravy povrchu se očekává odstranění okují, korozních zplodin, prachu, popílku, mastnot, zbytků starých nátěrů.

Počet vrstev a tloušťka povlaků se volí podle prostředí, druhu nátěrového systému, požadované životnosti a funkčních vlastností povlaku na jednovrstvé a vícevrstvé (napouštěcí, tmely, podkladové a vrchní emaily)

 • Fluoroplastové povlaky– díky kombinaci unikátních vlastností (zejména nepřilnavost spolu a teplotní a chemickou odolností) jsou tyto materiály nezaměnitelné a jsou používány v celém spektru průmyslové výroby.

Obraťte se na nás pro technickou pomoc nebo konzultaci 

Dobře zvoleným a pravidelně kontrolovaným ochranným povlakem předejdete nečekaným výdajům.