Přihlášení

Požární ochrana a BOZP

Nabízíme vám komplexní služby v oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY a BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, včetně poradenství, odborného servisu.

Zabýváme se prodejem hasících přístrojů, hydrantů, detektorů požárů a jiných zařízení určených k požární ochraně. Provádíme montáž zařízení, a následné pravidelné roční revize. Ceník

 

 

Nyní nabízíme v akci: 6 kg práškový hasicí přístroj včetně detektoru požáru (splňující požadavek pro rodinné domy) za cenu 890,00 Kč bez DPH (odběr na provozovně) nebo 1650,00 bez DPH (včetně montáže).

Pěnový hasící prostředek pro domácnost HOME FIREMAN (vhodný pro hašení požárů třídy F – požáry jedlých tuků a olejů používaných na kuchyňských spotřebičích). Cena: 375,- Kč bez DPH