Přihlášení

Požární ochrana

Nabízíme vám služby v oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY a POŽÁRNÍHO DOZORU.

Provádíme požární dozor při svařování a prácech s otevřeným ohněm.

Zabýváme se prodejem hasících přístrojů, detektorů požárů a jiných zařízení určených k požární ochraně.

Provádíme montáž zařízení.      Ceník

 

 

Nyní nabízíme v akci: 6 kg práškový hasicí přístroj včetně detektoru požáru (splňující požadavek pro rodinné domy) za cenu 890,00 Kč bez DPH (odběr na provozovně) nebo 1650,00 bez DPH (včetně montáže).