Přihlášení

CEWE a IWE / EWE

Inspekce CWS ANB a APC

Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB) certifikuje svářečský personál a vydává příslušné diplomy. Naší pracovníci Ing. Petr Samek a Ing. Miroslav Lindovský jsou držiteli těchti kvalifikací:
 
Certifikovaný Evropský svářečský inženýr (CEWE)
Mezinárodní / Evropský svářečský inženýr (IWE / EWE)
Mezinárodní svářečský inspektor (IWI-C) -
 
http://www.cws-anb.cz
 
Certifikační skupina APC udělující certifikáty dle Std-101 APC - „Nedestruktivní zkoušení“ – kvalifikace a certifikace NDT pracovníků podle požadavků ČSN EN 473 a ČSN EN ISO 9712.
 
http://www.apccz.cz