Přihlášení

Certifikáty

Osobní certifikáty

 

    soudní znalec

FROSIO inspektor - platnost do 2022Revizní technik zařízení pro zásobování požární vodou   Revizní technik hasicích přístrojů

certifikátů CEWE, IWE/EWE, IWI-C a Std-101 APC​    certifikátů CEWE, IWE/EWE, IWI-C a Std-101 APC​   Osoba odborně způsobilá