User login

Certifications

 

  

Personal Certificates

Ing. Petr Samek - korozní inženýr - Certifikát APC Court expert  

Revizní technik zařízení pro zásobování požární vodou    Revizní technik hasicích přístrojů

certifikátů CEWE, IWE/EWE, IWI-C a Std-101 APC​    certifikátů CEWE, IWE/EWE, IWI-C a Std-101 APC​    Osoba odborně způsobilá