Přihlášení

Hasicí Přístroje a PBZ

Zabýváme se prodejem hasících přístrojů, hydrantů, detektorů požárů a jiných zařízení určených k požární ochraně. Provádíme montáž zařízení, a následné pravidelné roční revize.

Nyní nabízíme v akci: 6 kg práškový hasicí přístroj včetně detektoru požáru (splňující požadavek pro rodinné domy) za cenu 890,00 Kč bez DPH (odběr na provozovně) nebo 1650,00 bez DPH (včetně montáže).

V oblasti revizí technických zařízení nabízíme kompletní servis zajištění a provedení revizí včetně odstranění závad zjištěných při revizích a sledování lhůt periodických revizí.

Provádíme revize a kontroly provozuschopnosti technických zařízení PO dle vyhlášky ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. - vyhláška o požární prevenci :

 • požárních vodovodů
 • hasicích přístrojů
 • požárních klapek
 • požárních dveří
 • požárních vrat, rolet, žaluzií
 • požárních stěnových uzávěrů
 • požárních ventilů
 • požárního větrání
 • požárních žebříků
 • požárních nástřiků, nátěrů, ucpávek, zpěňovacích pásek
 • nouzového osvětlení
 • zařízení pro odvod kouře tepla

Součástí každé kontroly je vyhotovení protokolu v souladu s platnou legislativou.